• 1

Kontrola kvality

Kontrola kvality

 Kontrola kvality baňky

4
3
7

Sestavy se zaměřují na všechny dimenze včetně rozměrů součástí sestavy

Kontrola tvrdosti a rozměrů dětských součástí.

Zkoumání metalografické struktury a tvrdosti

Vyšetření a analýza

3

Pevnost v tahu

1

Zkouška pískem

2

Mikroskopické vyšetření struktury a rozložení vloček spolu s měřením velikosti zrn.

Quality Control
Quality Control2
Quality Control1